Werkwijze

Favi144

Onze eerste afspraak zal een (gratis) kennismakingsgesprek zijn van maximaal een half uur. Tijdens dit gesprek geef je aan wat de hulpvraag is waaraan je wilt werken.

Het kennismakingsgesprek is voor ons beiden geheel vrijblijvend. Op basis van vertrouwen en de hulpvraag besluiten we samen tot een eventuele samenwerking.

Voor een behandeltraject is het nodig om voorafgaand een intake formulier in te vullen, welke we bij het eerste consult zullen bespreken.

In mijn praktijk bied ik individuele therapie. Mijn werkwijze zal voor een ieder verschillend zijn, afgestemd op de hulpvraag waar je aan wilt werken. Vanuit een cliëntgerichte manier van werken bekijk ik wat bij jou past en wat binnen jouw mogelijkheden ligt. Ik vind het belangrijk dat mijn begeleiding bij jou aansluit, dat je hierin vertrouwen hebt en het veilig voelt.

Binnen het behandeltraject varieert het aantal gesprekken tussen de 7 en 15 consulten van een uur. Het kan minder en ook meer zijn, e.e.a. is afhankelijk van de complexiteit van je hulpvraag. Samen stemmen we af wat er nodig is. Tussentijds zullen we met elkaar evalueren hoe de voortgang van de therapie is en of we indien nodig moeten bijsturen.

De consulten vinden meestal plaats in mijn praktijk. Indien dit door omstandigheden niet kan, is er ook huisbezoek mogelijk. Daarnaast bied ik ook telefonische consulten of consulten via videobellen.

Praktijk voor

Favi144

PSYCHOSOCIALE
THERAPIE

De therapie richt zich op de mens als individu en in relatie tot zijn sociale omgeving.

VERLIES- EN
ROUWBEGELEIDING

Verlies en rouw vragen tijd en aandacht. Voor de verwerking van een verlies bestaat geen handleiding. 

INTUÏTIEF
COACHEN

Je intuïtie is zo’n krachtig instrument, leer er bewust mee om te gaan en op te vertrouwen. 

Samenwerking met AVKV en Crohn & Colitis NL