Psychosociale

therapie

Favi144

De therapie kan zich richten op:

 • Burn-out en stress

 • Identiteitsproblemen (onzekerheid, negatief zelfbeeld)

 • Hooggevoeligheid

 • Persoonlijke ontwikkeling

 • Perfectionisme

 • Angsten

 • Hechtingsproblemen

 • Emotionele problemen

 • Somberheid

 • Eenzaamheid

 • Chronische ziekte / pijn

 • Verlies en rouw

In mijn praktijk begeleid ik volwassenen, jong-volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar. Binnen de psychosociale therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken. De therapie richt zich op de mens als individu en in relatie tot zijn sociale omgeving.

We brengen samen je situatie in kaart, onderzoeken je problemen en hoe je daarmee om kunt gaan. Het geeft je inzicht in je eigen handelen en daarmee samenhangende patronen. Je leert je bewust te worden van je gedrag, gedachten, gevoelens, behoeften en lichamelijke signalen. Het probleemoplossende, zelfhelende vermogen in jou wordt geactiveerd. Hierdoor kan je veerkracht toenemen.

Rouwtherapie
De praktijk is gespecialiseerd in verlies- en rouwbegeleiding. Verlies en rouw vragen tijd en aandacht. Voor de verwerking van een verlies bestaat geen handleiding. De beleving is voor iedereen anders, ieder mens is immers uniek. Door de therapie krijg je meer inzicht in jouw verlies- en rouwproces. Er is aandacht voor jouw verlies, je verhaal, de bijbehorende pijn en het verdriet. Daarnaast is er ook aandacht voor het leven dat verder gaat. Je leert je verbinden met je innerlijke kracht, van waaruit er weer ruimte kan ontstaan voor nieuwe verlangens. Je gaat op zoek naar een manier waarop je een betekenisvolle invulling kunt geven aan je huidige leven.

Ik begeleid mensen die zich op dit moment in een verliessituatie bevinden of last ondervinden van een onverwerkt verlies uit het verleden. Niet verwerkte verliezen kunnen door nieuwe verliezen tevens worden blootgelegd. Het ene verlies raakt het andere aan, waardoor oude pijn ineens weer sterk aanwezig kan zijn.