Verlies-

en rouwbegeleiding

Favi144

In mijn praktijk ervaar ik dat het voor sommigen genoeg is om alleen de pijn van het verlies te delen, hun verhaal kwijt te kunnen. Anderen willen graag weten of het normaal is wat men ervaart, hoe het voelt, hoe men functioneert. Dan is het fijn om een klankbord te hebben. 

Verlies door overlijden
Het verlies van een naaste kan je leven behoorlijk tot stilstand brengen. Het ervaren van pijn en verdriet na het overlijden is normaal en een natuurlijk proces. Als je iemand hebt lief gehad en je verbonden hebt gevoeld, doet het verlies van deze persoon pijn. Iedere verlieservaring is anders. Soms ging er al een (lang) ziekbed aan vooraf, plotseling sterven, zelfdoding. De omstandigheden kunnen mede bepalend zijn voor de intensiteit van de emoties die men ervaart. Over het algemeen heeft men in de loop van het leven een natuurlijke veerkracht opgebouwd om bij tegenslag te kunnen meeveren en uiteindelijk met het verlies te leren omgaan. Wanneer je er middenin zit lijkt dit op sommige momenten moeilijk te geloven. Soms lukt dit niet door omstandigheden.

Soms raakt een verlies een eerder verlies aan, wordt deze getriggerd en komt ineens weer op de voorgrond. Of wellicht is er sprake van meerdere verliezen die zich gestapeld hebben. Denk hierbij niet alleen aan verlies door overlijden, maar ook bijvoorbeeld verlies van een relatie, werk of leven met een ziekte of handicap.

Of je nu het gevoel hebt dat je vastgelopen bent in je rouwproces, in gesprek wilt om te spiegelen waar je staat, de behoefte hebt om je verhaal te delen met iemand buiten je directe omgeving….. voel je welkom met alles wat er is!

Verlies van gezondheid van jezelf of naaste (levend verlies)
Verlies van gezondheid is een ingrijpend verlies. In tegenstelling tot rouw na het overlijden van een naaste, beleeft de samenleving verlies van gezondheid van jezelf of je naaste vaak niet als rouwverwerking of een verlies. De omgeving heeft er minder aandacht voor, gaat voorbij aan de impact die het kan hebben op je leven.

De beperking die de ziekte fysiek of psychisch met zich meebrengt maakt dat je leven anders verloopt dan bij anderen. Het gaat om leven met een levend verlies. Vaak wordt je op verschillende (onverwachte) momenten geconfronteerd met het anders zijn en wordt je verlies aangeraakt. Ook hierin heb je te leren hoe je te verhouden tot het leven met je aandoening.

Ziekte van een gezinslid raakt het hele gezinssysteem. Het geeft soms beperkingen in wat er wel en niet kan in huis of daarbuiten, brengt uiteenlopende emoties met zich mee, en er is wellicht minder tijd en aandacht voor jou. Hierin heb je je weg te zoeken.

Wanneer je hier emotioneel in vastloopt, graag eens in gesprek wilt over jouw aandoening of van je naaste en de impact hiervan op je leven, neem dan gerust eens contact op.

Verlies van een verwachting
Wanneer je je baby verliest tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte is er verlies van een verwachting. Je had je al een voorstelling gemaakt hoe het zou zijn met dit kind erbij in je leven, er rekening mee gehouden. En dan valt alles in één keer weg, wat rest zijn vaak gevoelens van leegte, verdriet, ongeloof of boosheid. Je staat letterlijk met lege handen.

Bij ongewenste kinderloosheid is vaak voor de omgeving min of meer onzichtbaar wat de impact is op je leven wanneer het verlangen naar een kind niet wordt vervuld. Soms is er al een (lang) behandeltraject vooraf gegaan, alvorens het te delen met je omgeving. Het kan pijnlijk zijn om steeds met een anders zwangerschappen en kinderen geconfronteerd te worden.

Dat wat het leven je niet geeft, en waar je zo naar kan verlangen. Het verlies dat ervoor zorgt dat je niet lekker in je vel zit, soms je leven kan gaan beheersen, je dagelijks goed functioneren in de weg zit. Zou je samen met mij willen onderzoeken of er een manier is waarop je hier beter mee om kunt gaan? Neem dan gerust eens contact op.

P7170040 scaled

Verlies van een relatie
Verlies van een relatie, met bijbehorende emoties en gevolgen, zit in meerdere vormen van onderlinge relaties. Verlies van je partner door een relatiebreuk, omdat een van de twee (of beiden) geen toekomst meer ziet in de relatie. Verlies van de relatie met je ouder of kind, broer of zus omdat er in het onderling contact iets is beschadigd. Verlies van contact met kleinkinderen, door bijvoorbeeld scheiding van hun ouders, is vaak een onzichtbaar verlies dat veel verdriet kent.

De ziekte van je partner kan ook als gevolg hebben dat je relatie verandert en gevoelens van verlies geven. Misschien voelt het alsof je ineens samenleeft met een ‘ander mens’. Door bijvoorbeeld een hersenaandoening, psychische of fysieke ziekte kan je partner anders reageren dan voorheen, emoties anders of niet meer uiten. De liefdesrelatie kan zo ook veranderen in een zorgrelatie. De impact die dit kan hebben op jou en/of je gezin is soms minder zichtbaar voor de omgeving, maar dagelijks aanwezig in jouw leven.

Wil je eens in gesprek om stil te staan bij wat het verlies van je relatie voor jou betekent? In mijn praktijk is tijd en aandacht voor alles wat er is.