PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE THERAPIE
verlies- en

rouwbegeleiding

IEDER MENS KRIJGT TE MAKEN MET VERLIES

Verlies hoort bij het leven. Vroeg of laat  krijgen we er allemaal mee te maken, en het kan je leven ingrijpend veranderen. Over het algemeen hebben we de veerkracht om hiermee om te gaan, en het leven na een tijd weer op te pakken. Soms lukt dat niet.

Dan blijft het gemis en het onvervulde verlangen naar iets dat we wensen erg groot. In dat geval kan het je functioneren in het dagelijks leven gaan belemmeren. Emotioneel, lichamelijk en gedragsmatig kun je behoorlijk uit balans raken. Vaak worden emoties door de omgeving niet begrepen. Zeker niet als die er jaren na het verlies nog zijn. Verwerking van verlies heeft tijd nodig, en tegelijkertijd wil je door met het leven.


Hoe ga je om met je veranderde leefsituatie na een verlies? Hoe pak je de draad van het leven weer op, wanneer dat voelt als onmogelijk? En hoe vind je je weg door alle tegenstrijdige emoties zoals boosheid, verdriet en wanhoop?


Ik kan je daarbij helpen door samen op zoek te gaan naar manieren om met je emoties om te gaan en het verlies een plaats te kunnen geven in je huidige leven. Je leert je leven als het ware opnieuw in te richten, opnieuw je balans te vinden, met je verlieservaring als onderdeel daarvan. Het leert je verder te leven met je verlies.

Oude Touwfabriek 72   •   3421 XZ  Oudewater   •   T 06 51 32 29 62   •  info@claudiavanhoorn.nl